Nauczyciele

Nauczyciele w roku 2016/2017

 

mgr Dziedzic Przemysław - dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne,

mgr Wilk - Grabowska Marzena - z-ca dyrektora szkoły, język polski,
mgr Baraniecka Barbara - biologia, chemia,
mgr Bartosz Monika - język polski,
mgr Basak Monika - edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki,
mgr Bernaś Sylwia - fizyka,
mgr Cieciak Jarosław - zajęcia artystyczne,
mgr Ilich Regina - edukacja wczesnoszkolna,
mgr Kanclerz Zofia - historia, biblioteka,
mgr Karnia Anna - język polski,
mgr Koegler Alicja - wychowanie fizyczne,
mgr Koider Anna - religia,
mgr Konieczny Izabela - język angielski, wychowanie do życia w rodzinie,
mgr Kotyla Marta - język polski,
mgr Kuźniar - Cudzich Barbara Beata  - plastyka, zajęcia artystyczne,
mgr Maciąga Anna - matematyka, technika i zajęcia techniczne,
mgr Moc Jolanta - język angielski,
mgr Momot Lucyna - język angielski,
mgr Myśliwiec Agata - przyroda, geografia, świetlica,
mgr Niewiadomski Łukasz - geografia,
mgr Pastwa - Tusińska Marta - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe,
mgr Patyk Renata - historia, język polski, wiedza o społeczeństwie,
mgr Piwowarska Jolanta - matematyka,
mgr Rolewska Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, muzyka,
mgr Rydzoń Robert - historia, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, historia i społeczeństwo, informatyka,
mgr Siuśta - Konopczyńska Małgorzata - wychowanie fizyczne,
mgr Skwarczyński Marcin - język niemiecki,
mgr Stańczyk Barbara - matematyka,
mgr Szczerbowski Zbigniew - edukacja dla bezpieczeństwa,
mgr Wisła Karolina - świetlica,
mgr Wykręt Wioleta - religia,