Sala Ciszy

W ramach ogólnopolskiego programu Szkoła Promująca Zdrowie, od listopada, w naszej szkole funkcjonuje dwa razy w tygodniu na przerwie 10-minutowej SALA CISZY. Uczniowie mogą w tym czasie odpocząć od nadmiernego hałasu poprzez słuchanie relaksacyjnej muzyki, ciche czytanie książek, odpoczywanie na dywanie. Akcja ma na celu niwelowane nadmiernego hałasu, który jest częstym problemem w polskich szkołach. Ta forma spędzania przerwy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Tagi